Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhodnocení činnosti zásahové jednotky SDH Nový Rychnov v roce 2009.

 

Jednotka SDH Nový Rychnov zasahovala v letošním roce u 24 mimořádných událostí. Jednalo se o 3 požáry, první byl v únoru v Chaloupkách, kde nezjištěná osoba prováděla vypalování kabelů, jednotka zde provedla uhašení ohniště, další byl v Řeženčicích v září, zde došlo k požáru slámy, který jsme likvidovali společně s jednotkami z Pelhřimova a Hojkova. Třetí byl požár rodinného domu a truhlárny v říjnu v Nemojově, zasahovalo zde 10 jednotek,  85 hasičů s 19 vozidly. Škoda byla vyčíslena na 1 milion korun, uchráněny byly 2 miliony korun. 19. června se uskutečnilo taktické cvičení na požár hospodářské budovy v Trsovu, jednotky procvičily zásah na odlehlém místě s dojezdem po lesních cestách, dále procvičily hašení rodinného domu a dálkovou dopravu vody. Účastnily se jej sbory Nový Rychnov, Hojkov, Řeženčice a Sázava, Čejkov se na místo nedostavil.

Dále jsme řešili technické zásahy, kterých bylo 20. Dvakrát jsme se účastnili vyhledávání pohřešované osoby, poprvé ve Vyskytné, kterého se naše jednotka účastnila v počtu 20 osob. Pátrání začalo 6.4. ve 22:40 a bylo ukončeno 7.4. ve 12:30, což je bezmála 14 hodin, osoba byla nalezena živá. Podruhé 10.5. na Křemešníku, které trvalo 4 hodiny, osoba byla opět nalezena vpořádku.

Jedenkrát jsme likvidovali únik ropného produktu na vozovku sorbetem. Dvakrát jsem vyprošťovali zapadlé vozidlo. Čtyřikrát jsem tlakovali kanalizaci a čerpali vodu, šestkrát jsme likvidovali obtížný hmyz, z toho dvakrát na dětském táboře u Bukače a v Rohozné. Jedenkrát jsme pomáhali zdravotní záchranné službě s transportem pacienta. Dále jsme zasahovali u nahlášeného požáru v kotelně, zde se jednalo pouze o špatně táhnoucí komín, bylo zde provedeno odvětrání sklepních prostor. Jedenkrát jsme dohasili ohniště, které se znovu rozhořeli po předešlém požáru. A jedenkrát jsme likvidovali spadlý strom přes vozovku. Jeden zásah byl vyhodnocen jako planý.

4. března složilo 19 členů jednotky úspěšně zkoušku a získalo odbornost Hasič III. stupně.

Členové jednotky, jejichž počet se ustálil na 21, se pravidelně účastní školení, které probíhá od počátku roku každé druhé pondělí v hasičské zbrojnici, dle plánu schváleného na loňské výroční valné hromadě sboru. Školení sestává jak z teoretické, tak i z praktické části.

Další školení absolvují členové na centrální stanici Pelhřimov, které je určeno pro velitele a strojníky. V letošním roce se zaučovali noví dva velitelé družstev Josef Kadlec a Josef Svoboda, kteří budou tuto funkci vykonávat od 1. ledna 2010. Budou vysláni na týdenní kurz do školícího zařízení v Jánských Koupelích.  Pro práci s dýchací technikou je vycvičeno 11 členů, kteří absolvovali výcvik v Pacově. Další školení pro obsluhu AD28 absolvovali jeřábníci a vazači.

V letošním roce bylo odpracováno členy SDH bez mála 1500 brigádnických hodin na opravách hasičské zbrojnice, což je o 300 více než v loňském roce. Do konce roku proběhne kolaudace rekonstruované střechy zbrojnice.

Jednotka i v letošním roce byla vybavována novou technikou a ochrannými pomůckami. Zásahová jednotka byla dovybavena čtyřmi páry zásahové obuvi, stejným počtem zásahových rukavic a dvanácti přilbami MSA Galett. Na nákupu se podílel polovinou částky Městys Nový Rychnov a polovinou HZS kraje Vysočina. Do cisternové automobilové stříkačky byl namontován GPS modul, který přes GSM síť zasílá data o poloze vozidla na KOPIS Jihlava, kde vidí aktuální polohu vozidla na mapě a mohou vozidlo usměrňovat k místu zásahu. Tuto technologii máme jako první sbor dobrovolných hasičů v kraji Vysočina. Do vybavení jsme obdrželi převodem 2 kusy dýchacích přístrojů Saturn od HZS Pelhřimov.

Dne 9.10.2009 proběhl kontrolní den na hasičské zbrojnici v Novém Rychnově. Kontrolu provedli Plk. Ing Libor Hanuška - náměstek ředitele HZS kraje Vysočina pro IZS a OŘ a Plk. Mgr. Jiří Němec - ředitel odboru OŘ a KIS. Slovně vyjádřil pochvalné uznání představitelům sboru a poděkoval za odváděnou práci na úseku požární ochrany všem jejím členům a vedení městyse.


                                                                                                         
                                                               Ing. Milan Vopálenský

                                                             velitel výjezdové jednotky