Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chystáte se na „čarodějnice“?

28. 4. 2010

Poslední dubnový den se na mnoha místech rozzáří ohně na odhánění „zlých sil" podle dávné lidové zvyklosti, pálení čarodějnic. Symbolické ohně jsou pro mnohé příležitostí k setkání, pobavení, ale i pálení nepotřebných věcí. A pro hasiče? Zvýšená doporučení na nebezpečí rozdělávání ohně, navýšení počtu požárů, ale také zbytečné výjezdy k domnělým požárům.

Chystáte se ve vaší obci společně „oslavit" čarodějnice? Tak nezapomeňte na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně a v neposlední řadě na opatrnost a nepodcenění síly ohně.

Ze zákon o požární ochraně (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) - všichni občané si musí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení „čarodějnických" ohňů - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

Každopádně i v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru ČR.

Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Dbát pokynů příslušníka sboru. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá  počet planých poplachů. Opodstatněné také je se domluvit s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi.

Při „pálení čarodějnic"  nepodceňujte momentální počasí. I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy.

Počty požárů se zásahem jednotek požární ochrany během pálení čarodějnic

(Upozorňuji, jedná  se o  všechny požáry, včetně těch nesouvisejících s pálením čarodějnic, protože přesná čísla požárů zaviněných čarodějnicemi nelze získat. I tak je ale patrné, že během oslav čarodějnic hasiči zasahovali u nadprůměrného množství požárů)

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

30.4

120

175

101

59

203

64

110

1.5.

112

110

117

63

181

56

121


(Dlouhodobý průměr je  56 požárů denně)

Za poslední čtyři roky došlo během období 30.4.-1.5. při požárech k usmrcení 4 osob a 17 osob se zranilo.

Ředitel odboru prevence generálního ředitelství HZS ČR plk. Ing. Rudolf Kaiser shrnuje:

Pro bezproblémový a pohodový průběh pálení čarodějnic musíme dodržovat některá základní doporučení a pravidla požární ochrany jako jsou:

Pozor na rozšíření požáru ¨
Nezapomeňte na  ohlášení pálení hasičům
Nepoužívejte hořlavé kapaliny
Pozor na vznícení oděvu na osobě, např. při přeskakování ohně
Mějte připravené hasicí prostředky v případě rozšíření požárů
Vyberte vhodného místo, vzdálenosti od budov,  pozor na vysokou trávu
Sledujte aktuální povětrností situaci, směr a sílu větru
Stabilní hranice vatry
Zábavní pyrotechnika - neházet do otevřeného ohně
Děti v doprovodu dospělé osoby
Nenechávat oheň bez dozoru
Doporučení  - preventivní dohled dobrovolných hasičů

Každý otevřený oheň může vytvořit nebezpečí, zranění osob, ztrátu a poškození majetku, případně ohrožení domácích zvířat".

Tabulka:  Možnosti ohlašování pálení

Kraj

Telefonické ohlášení

Elektronické ohlášení

HZS hl. m. Prahy

950850101 nebo linku 150

-

HZS Středočeského kraje  

950 870 444*

www.hzskladno.cz

HZS Jihočeského kraje  

950 230 111 nebo linku 112*

www.hzscb.cz

HZS Plzeňského kraje   

950 330 110*

www.hzspk.cz

HZS Karlovarského kraje 

950 370 112 - 115*

www.hzs-kvk.cz

HZS Libereckého kraje  

950 471 111*

www.hzslk.cz

HZS Královéhradeckého kraje  

950 525 400*

www.hzshk.cz

HZS Pardubického kraje   

950 570 112

-

HZS kraje Vysočina  

950 270 102*

www.hasici-vysocina.cz

HZS Jihomoravského kraje  

950 640 400*

www.firebrno.cz

HZS Olomouckého kraje   

950 770010*

www.hzsol.cz

HZS Moravskoslezského kraje  

974 723 010 - 012*

www.hzsmsk.cz

HZS Ústeckého kraje

950 431 114 nebo linku 150*

www.hzsoul.cz

HZS Zlínského kraje

950 670 222*

paleni.hzszlk.eu

* volat pouze pokud není možnost ohlásit pálení pomocí internetového formuláře

Nahlášená pálení jsou evidována operačními a informačními středisky. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Tam, kde je to možné, hasiči žádají, aby se ohlašování pálení provádělo přednostně pomocí uvedených internetových stránek. Důvodem této žádosti, je předcházení nadměrného zatížení telefonních linek.


kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR