Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na likvidaci následků bouřek jsou hasiči připraveni

15. 7. 2011

Na likvidaci následků bouřek jsou hasiči připraveni

13. července 2011 (Ivana Svitáková) - Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na silné bouřky. Hasiči jsou na likvidaci následků bouřek a větru připraveni. Jednotky požární ochrany denně průměrně zasahují u 289 všech událostí. Z toho je průměrně 56 požárů, 56 dopravních nehod se zásahem hasičů, 16 krát denně průměrně likvidují únik nebezpečných látek, z důvodu planých poplachů vyjíždějí 22 krát a technickou pomoc poskytují 139 krát.  

O víkendových bouřkách (9. a 10. července 2011) hasiči poskytli celkem 560 krát technickoupomoc. Zvláště nedělní bouřky se „zasloužily“ o nárůst technických zásahů hasičů, a sice o 224% oproti dlouhodobému dennímu průměru.
 
Hasiči nejčastěji vyjíždějí k odčerpávání vody, odstraňování překážek z komunikací (spadlých stromů, větví, el. drátů), záchraně osob i zvířat, k dopravním nehodám. V době školních výletů a pobytu dětí na dětských táborech hasiči nejednou evakuovali děti z rekreačních zařízení, která byla v blízkosti vodního toku nebo v lese.
 
 Blesk jako příčina požáru
 
Ani bouřky a déšť nezabrání vzniku požáru. V loňském roce (2010) blesk způsobil požár celkem 54 krát. Z toho hořely objekty s hromosvodem v 13 případech, objekty bez hromosvodu ve 24 případech. Ostatní – stromy, sloupy, kůlny- blesk zapálil celkem 17 krát. Tři osoby byly zraněny, škody dosáhly 11 mil. korun.
 
 Hasiči radí, jak předejít nepříjemnostem spojeným s bouřkami
 
Je-li předpovídaná bouřka, doporučujeme raději nepodnikat žádné výlety do přírody a vyčkat na příznivější počasí. Zastihne – li nás přece jenom bouřka na výletě ve venkovním prostředí, dbejme maximální opatrnosti a nepodceňujte její nástrahy. 
 
Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné bleskosvodem. Rozhodně se neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v menších staveních bez bleskosvodu. Pozor na stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení.
 
Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu.
Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe. Na zem si rozhodně nelehejte.
 
Jelikož je blesk vlastně silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými spotřebiči.
 
Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty – fungují totiž jako bleskosvod. Stojí za to si připomenout případ z roku 2005, kdy úder blesku připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky.
 
Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu.
 
Bouřky jsou často doprovázeny silným větrem, který při pobytu venku také představuje riziko. Buďte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů, hrozí totiž vyvrácení stromu, lámání větví. Také silný vítr může způsobit přetržení elektrického vedení. Dráty shozené na zem mohou být stále pod proudem, proto se je nesnažte odhazovat a zavolejte raději odborníky.
 
V případě silného větru doporučujeme doma preventivně zabezpečit okna, ukotvit volně ležící předměty apod.
 
Bouřky přináší často také prudký přívalový déšť, který může způsobit povodně. Při výběru tábořiště je nutno s tím počítat. Hasiči každý rok evakuují děti z letních táborů umístěných na březích potoků a řek, které ohrožovalo náhlé rozvodnění. V takových případech jde mnohdy i o život.
 
 
 
 
kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
 
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420 950 819 867
Mobil: +420 724 193 394
E-mail: ivana.svitakova@grh.izscr.cz