Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla požárního sportu - překážky

13. 4. 2007

 

Rozmístění překážek a nářadí při běhu na 100 m s překážkami

 

Délka běžecké

trati

[m]

Překážka

vzdálenost od startovní čáry

[m]

Hadice

vzdálenost od překážky

[m]

Kladina

vzdálenost náběhového můstku od hadic

[m]

   Rozdělovač

vzdálenost

od cílové čáry

[m]

100

23

5

10

25

 

Parametry překážek a nářadí při běhu na 100 m s překážkami

 

Překážka

Kladina

Náběhové můstky

Hadice

Proudnice

výška

[m]

šířka

[m]

délka x

šířka [m]

výška

[m]

délka

[m]

šířka

[m]

délka

[m]

hmotnost

[kg]

délka

[m]

hmotnost

[kg]

2

2

8 x 0,18

1,2

2

0,25

min. 19

min. 2,5

min. 0,25

 min. 0,5

Poznámka: Pro  ženy a  dorostenky  je kladina snížena na výšku 0,8 m  a  překážka  nahrazena  nízkou překážkou.

 

Rozmístění překážek a nářadí při  štafetě 4 x l00 m s překážkami

 

Domeček

od startu

 

 

[m]

Překážka

od začátku

2. úseku

 

[m]

Hadice

od začátku

3. úseku

 

[m]

Kladina

od hadic

 

 

[m]

Rozdělovač

od začátku

3. úseku

 

[m]

Přenosný hasicí přístroj

od začátku

4. úseku

[m]

Střed nádrže

na hořlavou kapalinu

od  přenosného

hasicího  přístroje

[m]

30

50

15

10

55

20

30

 

Rozměry překážek a přehled nářadí  při  štafetě 4 x 100 m s překážkami

 

Úsek č. 1

Úsek č. 2

Úsek č. 3

Úsek č. 4

Nádrž na hořlavou kapalinu

(rozměry)

 výška [m]

šířka [m]

délka [m]

Domeček

5 x 2,5 x 2,5 [m]

 

Překážka

2 x 2  [m]

Kladina

1,2 x 8  [m]

hadice

rozdělovač

Přenosný hasicí přístroj

nádrž na hořlavou kapalinu

0,2

1,0

1,5

Poznámky: a) Místo nádrže na hořlavou kapalinu může být na dráze značka nebo podložka 0,8 x 0,8 m, max. 3 cm vysoká pro odložení přenosného hasicího přístroje.

b) Pro ženy a dorostenky je kladina snížena na výšku 0,8 m a překážka je nahrazena nízkou překážkou.

c) V  I. kole soutěže a pro ženy i dorostenky ve všech kolech soutěže je možno nahradit domeček překážkou s oknem.

 

Vzdálenosti při požárním útoku

 

Osa plošiny od čelní startovní čáry

 

[m]

Osa plošiny od

boční startovní čáry

 

[m]

Hranice stříkání od osy plošiny

 

[m]

Čelo terčů od hranice stříkání

 

[m]

Čelo nádrže na vodu  od okraje plošiny

[m]

10

10

90

5

4

Poznámky:   a)  Vzdálenost mezi osami terčů je 5 m.

        b)  Pro ženy a dorostenky se hranice stříkání  upraví  na 70 m od osy plošiny.

 

Popis překážek a nářadí

 

l)       Překážka:  výška 2 m, šířka 2 m, konstrukce překážky ocelová, výplň - desky hladké,

tloušťka 4 cm. Musí být řádně ukotvena.

2)   Kladina:   délka 8 m, šířka povrchu 18 cm, výška od země k povrchu kladiny l,2 m. Tři  podpěry. Náběhové můstky jsou 2 m dlouhé, 25 cm široké, tloušťka 4 cm. Dřevěné laťky na nich připevněné jsou 5 cm široké, tloušťka 3 cm. Vzdálenost latěk je po 35 cm od povrchu kladiny po celé délce náběhového můstku s tím, že poslední laťka je vzdálena
25 cm od začátku náběhového můstku.                  

3)   Nářadí pro běh na 100 m  s překážkami  a  štafetu 4 x 100 m s překážkami:

a)      2 hadice, min délka 19 m, nejmenší hmotnost hadice 2,5 kg včetně spojek, min. plochá šířka 65 ± 3 mm; spojky musí být opatřeny schváleným těsněním. Hadice musí mít kruhový průměr. Lze použít klasickou požární hadici C schváleného druhu,

b)      l ks rozdělovače se všemi ventily může být libovolně natočen. Spodní hrany všech spojek (u ROT spojky se nezapočítává zub) mohou být max. 60 mm od spodní podložky. Nástavec ROT spojky včetně spojky je max. 80 mm dlouhý - měřeno od čela spojky ke konci závitu na hrdle rozdělovače. Rozdělovač nesmí být vybaven naváděcími pomůckami. Nesmí být zaslepeny otvory půlspojek a rozdělovač nesmí být zatížen dodatečným závažím, vyplněn žádným materiálem a kotven do dráhy,

c)      l ks proudnice (štafetový kolík), min. délka 25 cm, hmotnost min. 0,50 kg, může být upravena pro nesení v zubech, případně uchycení na řemínku max. délky od těla
50 cm a připevněna k opasku,

4)   Plošina pro přenosnou motorovou stříkačku a nářadí:  má rozměr 2 x 2 m a je vysoká 0,1 m, veškeré nářadí kromě savic nesmí přesahovat přes její okraje. Smí být použito jen nářadí pro požární útok.

5)  Nádrž na vodu:   má stěny vysoké 0,8 m  a nejmenší obsah 1000 l. Nádrž může být
z jakéhokoliv materiálu bez ostrých hran.

6) Nářadí pro požární útok:

l   ks  přenosná motorová stříkačka  dle pravidla  48,

2  ks  savic 2,5 m dlouhé, průměru 110 mm se šroubením

         (pro I. kolo soutěží se připouští 4 ks  savic 1,6 m dlouhé, průměr 110 mm se  
   šroubením, spojené do dvou dílů),

1  ks  sací koš 110 mm se zpětným ventilem,

3 ks  tlakových požárních hadic (dále jen „hadice”) B, průměru 75 mm po celé délce,
   izolované, min. délka  19 m, šířka ploché hadice B  min. 113 mm.

         Ženy a dorostenky použijí  2 ks  výše uvedených  hadic B,

l  ks  rozdělovač  s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem,

4  ks hadic C, průměru 52 mm po celé délce, izolované, min. délka  19 m, šířka ploché
                     hadice C min. 79 mm,

2 ks proudnic C, průměr výstřikové hubice 12,5 mm ± 0,1mm, maximální délky 
   (včetně půlspojky) 450 mm,

2 ks  klíče na spojky  (nejsou nutnou součástí),

1 ks  přetlakový ventil B (průměr vstupu a výstupu 75 mm) dle pravidla 48, nastavený  

         na maximální tlak 1,2 MPa v dopravním vedení a příslušenství přetlakového
   ventilu pro odvedení vody z jeho obtoku mimo základu. Příslušenství přetla-
   kového ventilu může sestávat:

-         ze zařízení, které přetlakový ventil zajistí v libovolné poloze na výtlačném hrdle motorové stříkačky,

-         přechodu B/C,

-         speciálního kolena C,

-         odváděcí hadice C,

-         zařízení pro aretaci nastavených hodnot na přetlakovém ventilu.

                     Nastavení přetlakového ventilu musí být zabezpečeno proti změně nastavených hodnot po celou dobu soutěže. 

7)  Terče pro požární útok:    terč je štít o rozměrech 50 x 50 cm, s otvorem o průměru 50 mm uprostřed, ve výši 1,60 m nad zemí. Na zadní straně štítu je nádržka o obsahu
15 litrů. Terč musí signalizovat po naplnění 10 litrů vody. Terče mohou být mechanické nebo elektrické. Elektrické jsou konstruovány tak, aby před zahájením disciplíny a po ukončení pokusu mohla být provedena kontrola vyprázdnění nádržky a množství vody, které je nutné k sepnutí signalizace terčů.

8)  Alternativní překážky:

Nízká překážka nahrazuje překážku v disciplínách běh na 100 m s překážkami
a štafeta 4x 100 m s překážkami u žen a dorostenek. Konstrukce je dřevěná nebo ocelová, výplň desky hladké - tloušťka 4 cm. Výška 0,8 m, šířka  1,8 až  2,0 m (možné použít
i příčné břevno s výplní ).

Překážka s oknem nahrazuje domeček v soutěžích I. kola a pro ženy a dorostenky ve všech kolech soutěže. Konstrukce je dřevěná nebo ocelová, výplň desky hladké - tloušťka 4 cm, výška 2 m, šířka 2 m. Okno o rozměrech 0,6 m x 0,6  m  je umístěné v ose překážky, jeho spodní okraj je 1,1 m  nad povrchem dráhy. Musí být řádně ukotvena.

Nářadí

 

l)   Nářadí používané ve všech disciplínách požárního sportu musí hmotností, rozměry
a provedením odpovídat pravidlům požárního sportu. Přenosné hasicí přístroje, žebříky
a nářadí používané v disciplíně požární útok, musí také vyhovovat platným právním předpisům 7) a technickým normám. Jsou-li výrobcem nebo předpisem stanoveny život-nost, revize nebo zkoušky nářadí (například přenosného hasicího přístroje a jednohá-kového žebříku), odpovídá za jejich dodržení ten, kdo je na soutěž dodal.

2)  Soutěžící používají při soutěžích zpravidla vlastní přenosné motorové stříkačky (dále jen „motorové stříkačky“) a další  nářadí, pokud pořadatel soutěže nerozhodne jinak.

Pořadatel může v propozicích soutěže určit, které nářadí zajistí sám a způsob jejich přidělení soutěžícím (například losování), případně které nářadí převezme od soutěžících, způsob jejich kontroly a použití (například dle losování). To se týká zejména motorových stříkaček, přetlakových ventilů a přenosných hasicích přístrojů.

3)  Mohou být použity přenosné motorové stříkačky 8). Na motorových stříkačkách nesmí být prováděny žádné technické úpravy odporující bezpečnosti práce, technickým pod-mínkám výrobce s výjimkou instalace spouštěče.

4)  Pro zvýšení bezpečnosti disciplíny požární útok se od data, které stanoví MV-gene-rální ředitelství HZS ČR, v pravidlech nově zavádí povinné použití přetlakového ventilu.

5)  Závady, které vznikly na nářadí přivezeném soutěžícím (družstvem), neopravňují
k opakování pokusu a nebudou při protestu uznány.

6)   Závady, které vznikly na překážkách nebo nářadí, které dodal pořadatel, a bude proti nim podán protest, budou posouzeny. Bude-li protest shledán oprávněným, bude povoleno opakování pokusu.

7) V průběhu soutěže, nejpozději do 10 minut po ukončení disciplíny, může rozhodčí nebo pověřený technický pracovník provést kontrolu motorové stříkačky a dalšího nářadí za účelem ověření technických parametrů nářadí daných výrobcem nebo těmito pravidly. Soutěžící je povinen na vyžádání rozhodčích předat ve stanoveném čase nářadí k této kontrole. 

Provede-li rozhodčí nebo pověřený technický pracovník tuto kontrolu po provedení pokusu a zjistí-li, že kontrolované nářadí má nevyhovující parametry,   bude tento pokus prohlášen za neplatný.

Provede-li rozhodčí nebo pověřený technický pracovník tuto kontrolu před pro-vedením pokusu a prokáže se, že soutěžící (družstvo) použil(o) v pokusu jiné nářadí než to, které bylo rozhodčím nebo pověřeným technickým pracovníkem kontrolováno, převzato
a označeno, bude soutěžící (družstvo) potrestán vyloučením ze soutěže.7)   § 5 odst. 1 písm. a), § 24 odst. 2 zákona o požární ochraně.

     § 8 odst. 1, 3 a 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

     Zákon  č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

     Vyhláška  č. 255/ 1999 Sb.,  o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

8)   Příloha č. 4  k vyhlášce č. 255/1999 Sb.,