Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aby nám nebylo příliš horko!

                                       

Začal podzim a s ním i topná sezóna. Majitelé nemovitostí by měli myslet na zadní vrátka a připravit své budovy na letošní topnou sezónu. Počet požárů způsobených špatnou instalací, provozem či zanedbanou údržbou topidel na území České republiky je stále vysoký. Topná sezóna je ještě v začátcích a již na první zatopení doplatilo několik občanů našeho kraje vyhořelým bytem a málem i ztrátou čerstvě dostavěné dřevostavby rodinného domku.

 

Statistika požárů komínů, topidel, uskladněného paliva za HZS kraje Vysočina

(údaje za rok 2007 jsou uvedeny od 1. 1. – 4. 10. 2007)

 

Požáry

2006

2007          

komíny

18

9

topidla

5

5

uskladněné palivo

9

8

Celkem počet

32

22

Celkem škody

2.427.600 Kč

372.500 Kč

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právě nyní, před začínající zimou je čas se zamyslet a překontrolovat skutečný stav topidel, kouřovodů a komínových těles. Proto přijměte pár následujících rad, aby oheň byl dobrým pánem a prožili jste vždy jen krásné chvíle s rodinou a nebo přáteli.

Vždyť požár v sychravě chladném podzimním a nebo mrazivě zimním období znamená pro poškozené a pro zasaženou budovu nepříjemné dlouhé chvíle, kdy se opravuje požárem zničená kotelna, komín, střecha a nebo v horším případě shání nové provizorní bydlení. 

Čím začít? Kontrolou skladování paliva a to hlavně  uhlí a zbytků dřevní hmoty (piliny a kůry). Zde hrozí už v tuto dobu nebezpečí samovznícení. K tomu jsou náchylné především horší druhy uhlí (hnědé, lignit a brikety). Proces samovznícení uhlí podporuje skladování ve větších hromadách (u uhelen rodinných domků je kritická hranice 1,5m výšky), dále vlhkost, nestejnoměrná zrnitost (např. kusové uhlí + prach) a přítomnost zbytků dřeva a pilin. Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny řádně omítnuté (cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení). Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv. V jeho blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla – rozvody trubek od ÚT topení, páry nebo teplé vody. Pozor na zatékání vody do uskladněného paliva. Při naskladnění nově dovezeného paliva kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty. Kontroly by měly probíhat u nově dovezeného paliva každý den, později v týdenních intervalech. Samovznícení se projeví vytvářením vodní páry (nejvíce viditelné v ranních hodinách), dýmu (pozor na jedovatý oxid uhelnatý) nebo zvýšením teploty. Při prvním zpozorování zvyšující se teploty (40 – 50  0C) proveďte ochlazení uhlí přeházením  nebo přenesením  na volné místo, kde se rozestře do vrstvy vysoké 0,25 – 0,5 m a nechá se vychladnout.

       Dalším nebezpečným úskalím je provoz tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů. V čem? Především neroztápějte kotle na tuhá paliva pomocí hořlavých kapalin. Pečujte o to, aby se neodkládaly předměty, popř. materiály z hořlavých hmot na tepelné zařízení (samotné spotřebiče a kouřovody) a nebo do jejich těsné blízkosti, kdy hrozí pád těchto předmětů na horký povrch. Tento nešvar se vyskytuje hlavně při snaze co nejrychleji vysušit oděv a nebo obuv. Požaduje-li to výrobce, dbejte na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru. Údržbu spotřebičů provádějte v souladu s technickými požadavky výrobce topidla. Plynové spotřebiče nechejte zkontrolovat přes odborný servis – většina výrobců uvádí minimálně 1 x za 3 roky – pro firmy je tato lhůta závazná. A co my obyčejní obyvatelé – určitě se vyplatí nechat plynový spotřebič prohlédnout, vyčistit a seřídit ještě v létě,  než v kožichu čekat na opravu v zimě. Mějte na paměti, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený plynový spotřebič znamená nejen  spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i značnou úsporu paliva.

       Dodržujte bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů

na tuhá paliva vzdálenost   -  80 cm  ve směru hlavního sálání

         -  20 cm v ostatních směrech

na kapalné a plynné palivo a elektřinu  -  50 cm ve směru hlavního sálání

-  10 cm v ostatních směrech.

Samostatnou kapitolou topidel jsou krby a krbové vložky na tuhá paliva. Zde je velkou módou u majitelů starších budov si je instalovat. Zde je nutno však dát pozor na stav stávajícího komínového tělesa a na druh stropní konstrukce (většinou je dřevěná), pod kterými je spotřebič instalován. Již letos se někteří majitelé na našem okrese přesvědčili, že nedodržení návodů výrobců krbů a krbových vložek vedou k požárům, které pro majitele právě zrekonstruovaného či dostavěného objektu s novými omítkami a plovoucími podlahami  znamená trpké překvapení.

A co komíny? Vzpomenete si ještě, kdy u Vás byl naposledy kominík? Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel dům od domu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes si řádné čištění a kontrolu komínů musí zajistit prostřednictvím kominické firmy majitelé objektů sami. Tím ovšem péče o komíny nekončí. Rovněž nesmíme zapomenout na volný a bezpečný přístup ke komínům, k jejich čistícím zařízením a spotřebičům paliv. Požádat kominíka o revizi komínu před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu, před změnou otopného zařízení na ústřední nebo etážové vytápění a před zněnou druhu paliva. O výsledku kontroly musí kominík vystavit řádný doklad v souladu s vyhláškou MV č. 111/1981 Sb. s razítkem a podpisem, který bude obsahovat datum a konstatování zda komín je či není schopen bezpečného provozu.

Lhůty pro čištění a nebo kontrolu komínů od spotřebičů do výkonu 50 kw:

n    spotřebiče na paliva tuhá a kapalná – 6x ročně

n    spotřebiče na paliva plynná – 2x ročně (pokud jsou opatřeny komínovou vložkou)   

- 6x ročně (pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou)

Lhůty pro čištění komínů od spotřebičů s výkonem nad 50 kw:

n   spotřebiče na paliva tuhá a kapalná – 4x ročně

n   spotřebiče na paliva plynná – 4x ročně  

A pozor! U chat a rekreačních chalup je lhůta pro čištění a kontrolu 1 x ročně.

V posledních letech v důsledku zdražování jiných druhů energie není výjimkou, že spalováním vlhkého (syrového) dřeva v kotlích na dřevo, kde dochází ke zplynování dřeva, došlo k silnému zadehtování komínového průduchu a následně ke vznícení sazí. I takový požár může znamenat pro budovu katastrofu, pokud ještě ponecháte hořlavé materiály (seno, slámu, koberce a čalouněnou část nábytku) na půdách v těsné blízkosti komínového tělesa. Minimální vzdálenost hořlavých látek je 1 m od komínového tělesa.

I popel z topeniště  ukládejte vychladlý na bezpečné místo a do nádob z nehořlavého materiálu.  

Pozorný čtenář si všimne, že dané neštěstí doopravdy přijde v tu nejméně vhodnou dobu, kdy místo vánoční pohody a klidu musí uživatelé takto zasaženého objektu přemýšlet o existenčních problémech s bydlením v dalších měsících.

Nenechávejte  nic náhodě a svou lehkomyslností nevystavujte život svůj ani životy svých blízkých možnému požáru. O tom, že mnohá varování a prevence v této oblasti nedopadne vždy na úrodnou půdu, se hasiči přesvědčují dnes a denně.